Խնդրում ենք ընտրել հետևյալներից մեկը՝ Ձեր կողմից հայցվող խաղի տեսակի մասին համապատասխան տեղեկություններ իմանալու համար՝

Try N Buy Խաղեր

Ձեր հեռախոսում առկա են նախապես տեղադրված խաղեր: Դուք կարող եք խաղալ այդ խաղերի ցուցադրական (demo) տարբերակները, որոնք սահմանափակված են խաղային ժամանակով կամ մակարդակների քանակով: Խաղերը ունեն Պրեմիում SMS ծառայության միջոցով լիարժեք տարբերակը գնելու ընտրանք

Իմ խաղը պահանջում է վավերացում

Դիտել կինոնկար

Mobidapt Freemium Games:

Mobidapt Freemium is a gaming solution for Android handsets. Full version games are completely free, but you have the option to purchase in-game credits; to speed up your progress; enhance your gaming experience or to obtain special items.

Mobidapt Freemium Games

Դիտել կինոնկար